Hantering av personuppgifter

Gällande personuppgifter och dess hantering inom GDPR

Den 25 maj införs för alla föreningar och företag en ny lagstiftning benämnd GDPR (General Data Protection Regulation – dataskyddsförordningen). Denna gäller inom hela EU och ersätter den tidigare personuppgiftslagen (PUL). GDPR innebär i korthet att kraven på hur vi får behandla dina personuppgifter som medlem skärps.

Dina personuppgifter (Namn, adress, mail, telefonnummer, födelsedatum, medlemsnummer THSS, medlemsnummer OneHotspur) använder vi för att hantera ditt medlemskap i Tottenham Hotspur Supporters Sweden (THSS) T.ex. för att göra utskick av medlemspaket, medlemstidning, nyhetsbrev och bokning av matchbiljetter. Med ett registrerat konto hos THSS kan även du som tidigare men fn. ej aktiv medlem (dvs ej betalt årets medlemsavgift) ta del av vår webb, kommentera i vårt forum och återförnya ditt medlemskap.

Med ett undantag kommer THSS aldrig att dela eller föra dina uppgifter vidare till annat företag eller förening. Undantaget gäller för hantering och utskick av medlemspaketen där vi från nästa säsong, 2018-19 samarbetar med ett nytt företag. De kommer att behöva ta del av adressuppgifterna för befintliga och nya medlemmar för sin hantering. I det fall vi samarbetar med extern part är detta alltid för maximerad nytta av ditt medlemskap.

 

Du kan när som helst logga in på vår hemsida för att själv kontrollera och uppdatera uppgifterna i din profil. Om du inte längre vill vara registrerad hos THSS och vill radera dina uppgifter gör du detta genom att maila till ekonomi@tottenhamhotspur.se med din begäran. Så länge medlemskapet fortgår är det dock inte möjligt att begära radering av dina uppgifter.

 

Kort beskrivning:

 

  • THSS samlar enbart in de uppgifter vi behöver för att hantera ditt medlemskap på bästa sätt
  • THSS spridar inte dina personuppgifter vidare för reklam eller dylikt. Utan enbart i väldig begränsad omfattning för att maximera innehållet och värdet av ditt medlemskap
  • Tillgången till medlemsuppgifter är starkt begränsad till en liten dokumenterad grupp ur styrelsen

 

Skulle du ha några ytterligare frågor om hur vi hanterar personuppgifter är du välkommen att maila oss på info@tottenhamhotspur.se

Styrelsen i Tottenham Hotspur Supporters Sweden