Medlemskarta

Här finns alla medlemmar fördelat på postnummer (2015/16 säsongen, inte uppdaterat för 2016/17)

Se sidan 4 var områdena ligger Postnummer

 

Största områdena/städerna bland alla aktiva medlemmar

Postnummer Medlemmar Stad, område
10-12,16 112 Stockholm
40-42 81 Göteborg
74 45 Uppland
20-22 33 Malmö
43 32 Varberg, Kungsbacka, södra Göteborg
72 30 Enköping
70 30 Örebro
46 26 Vänersborg, Sollebrunn, Trollhättan
31 29 Falkenberg, etc
90-91 29 Umeå området
57 23 Norra Kronoberg
26 24 Nordvästra Skåne, exkl. Hbg
44 26 Nordöstra Göteborgsområdet
23 26 Sydvästra Skåne
81 22 Utanför Gävle (Gävle 6 st)
59 27 Utanför Linköping
30 23 Halmstad
13 26 Sydvästra Stockholm
58 20 Linköping
18 25 Nordvästra Stockholm
73 23 Sala, Köping etc.
63 23 Eskilstuna
60 21 Norrköping
24 23 Södra centrala Skåne
29 21 Nordöstra skåne
61 19 Utanför Norrköping
75 66 Uppsala

 

Största områdena/städerna baserat på alla som någonsin varit medlemmar.

Postnummer Medlemmar Ej aktiva Aldrig Medlem Totalt Stad, område
10-12,16,17 112 231 12 355 Stockholm
40-42 81 102 5 188 Göteborg
74 66 42 1 109 Uppland
20-22 30 64 2 96 Malmö
43 45 42 1 88 Varberg, Kungsbacka, södra Göteborg
72 32 46 3 81 Enköping
70 29 42 5 76 Örebro
46 29 35 7 71 Vänersborg, Sollebrunn, Trollhättan
26 30 33 6 69 Nordvästra Skåne, exkl. Hbg
31 26 40 2 68 Falkenberg, etc
90-91 27 34 4 65 Umeå området
13 23 39 2 64 Sydvästra Stockholm
30 26 35 2 63 Halmstad
44 33 26 3 62 Nordöstra Göteborgsområdet
75 19 40 1 60 Uppsala
23 24 31 1 56 Sydvästra Skåne
60 23 30 3 56 Norrköping
57 22 31 2 55 Norra Kronoberg
29 21 32 2 55 Nordöstra skåne
58 25 26 1 52 Linköping
63 23 29 0 52 Eskilstuna
24 21 26 3 50 Södra centrala Skåne
81 26 21 2 49 Utanför Gävle (Gävle 6 st)
61 23 17 7 47 Utanför Norrköping
59 26 19 1 46 Utanför Linköping
18 20 24 2 46 Nordvästra Stockholm
73 23 16 3 42 Sala, Köping etc.

 

 

 

Nedan alla postnummer med antal medlemmar

Postnummer Medlemmar Ej aktiva Aldrig Medlem Totalt
1388 1872 124 3384
10 XXX 0 2 1 3
11 XXX 39 77 4 120
12 XXX 34 65 1 100
13 XXX 23 39 2 64
14 XXX 20 18 2 40
15 XXX 14 16 2 32
16 XXX 27 47 5 79
17 XXX 12 40 1 53
18 XXX 20 24 2 46
19 XXX 17 25 2 44
21 XXX 26 50 1 77
22 XXX 4 14 1 19
23 XXX 24 31 1 56
24 XXX 21 26 3 50
25 XXX 14 29 2 45
26 XXX 30 33 6 69
27 XXX 9 18 1 28
28 XXX 13 18 0 31
29 XXX 21 32 2 55
30 XXX 26 35 2 63
31 XXX 26 40 2 68
32 XXX 0 1 0 1
33 XXX 16 19 1 36
34 XXX 7 9 1 17
35 XXX 12 11 1 24
36 XXX 8 16 1 25
37 XXX 11 23 0 34
38 XXX 13 9 0 22
39 XXX 6 8 0 14
40 XXX 0 1 0 1
41 XXX 52 62 3 117
42 XXX 29 39 2 70
43 XXX 45 42 1 88
44 XXX 33 26 3 62
45 XXX 16 20 1 37
46 XXX 29 35 7 71
47 XXX 2 2 0 4
50 XXX 10 14 0 24
51 XXX 9 13 2 24
52 XXX 19 16 2 37
53 XXX 11 12 1 24
54 XXX 17 18 1 36
55 XXX 13 24 2 39
56 XXX 6 18 0 24
57 XXX 22 31 2 55
58 XXX 25 26 1 52
59 XXX 26 19 1 46
60 XXX 23 30 3 56
61 XXX 23 17 7 47
62 XXX 1 11 0 12
63 XXX 23 29 0 52
64 XXX 12 24 0 36
65 XXX 13 35 0 48
66 XXX 14 12 0 26
67 XXX 4 12 0 16
68 XXX 3 5 2 10
69 XXX 13 16 1 30
70 XXX 29 42 5 76
71 XXX 12 7 0 19
72 XXX 32 46 3 81
73 XXX 23 16 3 42
74 XXX 66 42 1 109
75 XXX 19 40 1 60
76 XXX 2 2 0 4
77 XXX 15 13 1 29
78 XXX 21 16 1 38
79 XXX 16 24 3 43
80 XXX 17 19 1 37
81 XXX 26 21 2 49
82 XXX 15 22 0 37
83 XXX 14 15 1 30
84 XXX 6 0 0 6
85 XXX 10 25 1 36
86 XXX 3 4 2 9
87 XXX 2 4 0 6
88 XXX 2 0 0 2
89 XXX 10 3 1 14
90 XXX 23 22 3 48
91 XXX 4 12 1 17
92 XXX 1 1 0 2
93 XXX 9 22 1 32
94 XXX 0 5 0 5
95 XXX 5 3 0 8
96 XXX 4 2 0 6
97 XXX 7 15 3 25
98 XXX 2 10 1 13
Australien 0 3 0 3
Danmark 0 1 0 1
ej 0 8 0 8
Finland 2 7 0 9
Nordirland 0 1 0 1
Norge 3 4 0 7
Spanien 0 2 0 2
Tyskland 1 2 0 3
UK 1 7 0 8