Medlemskarta

Här finns alla medlemmar fördelat på postnummer (2019/20 säsongen.

Postnummer

 

Största områdena/städerna bland alla aktiva medlemmar

11x xx – 19x xx 305 Stockholm
42x xx – 47x xx 226 Norra Hallands län och västra Västra Götalands län
52x xx – 54x xx 63 Östra Västra Götalands län
41x xx 55 Göteborg
74x xx 47 Mellersta och södra Uppsala län
26x xx 45 Nordvästra Skåne län
72x xx 43 Västerås
29x xx 40 Nordöstra Skåne län och västra Blekinge län
62x xx 40 Eskilstuna
70x xx 39 Örebro
23x xx 38 Sydvästra Skåne län
56x xx – 57x xx 38 Norra Jönköpings län och mellersta Kalmar län
66x xx – 68x xx 38 Norra Västra Götalands län och Värmlands län
59x xx 35 Södra Östergötlands län och norra Kalmar län
90x xx 35 Umeå
58x xx 34 Linköping
31x xx 33 Södra Hallands län
25x xx 32 Helsingborg
30x xx 31 Halmstad
73x xx 31 Västmanlands län
20x xx – 21x xx 29 Malmö
60x xx 29 Norrköping
80x xx 29 Gävle
24x xx 28 Centrala Skåne län
64x xx 28 Norra Södermanlands län
78x xx 27 Centrala och västra Dalarnas län
61x xx 26 Norra Östergötlands län och södra Södermanlands län
81x xx 24 Södra Gävleborgs län och norra Uppsala län
55x xx 23 Jönköping
65x xx 23 Karlstad
27x xx 22 Sydöstra Skåne län
75x xx 22 Uppsala
69x xx 20 Södra Örebro län
97x xx 20 Luleå
51x xx 19 Södra Västra Götalands län
77x xx 19 Södra Dalarnas län
79x xx 19 Norra Dalarnas län
33x xx 18 Västra Jönköpings län
82x xx 17 Norra Gävleborgs län
37x xx 16 Mellersta och östra Blekinge län
38x xx 16 Södra Kalmar län
28x xx 15 Norra Skåne län och sydvästra Kronobergs län
83x xx 15 Norra Jämtlands län
50x xx 14 Borås
71x xx 13 Norra Örebro län
85x xx 13 Sundsvall
93x xx 12 Nordöstra Västerbottens län och sydvästra Norrbottens län
34x xx 11 Västra Kronobergs län
35x xx 10 Växjö
39x xx 10 Kalmar
36x xx 9 Östra Kronobergs län
89x xx 9 Nordöstra Västernorrlands län
62x xx 8 Gotlands län
98x xx 8 Norra Norrbottens län
86x xx 7 Sydöstra Västernorrlands län
91x xx 7 Södra Västerbottens län
  7 Utomlands
76x xx 6 Norra Stockholms län
87x xx 6 Mellersta Västernorrlands län
94x xx 6 Södra Norrbottens län
96x xx 6 Sydöstra Norrbottens län
22x xx 5 Lund
84x xx 4 Södra Jämtlands län och sydvästra Västernorrlands län
95x xx 4 Mellersta Norrbottens län
88x xx 3 Nordvästra Västernorrlands län
92x xx 1 Mellersta Västerbottens län

Här kommer alla i postnummer ordning.

11x xx – 19x xx 305 Stockholm
20x xx – 21x xx 29 Malmö
22x xx 5 Lund
23x xx 38 Sydvästra Skåne län
24x xx 28 Centrala Skåne län
25x xx 32 Helsingborg
26x xx 45 Nordvästra Skåne län
27x xx 22 Sydöstra Skåne län
28x xx 15 Norra Skåne län och sydvästra Kronobergs län
29x xx 40 Nordöstra Skåne län och västra Blekinge län
30x xx 31 Halmstad
31x xx 33 Södra Hallands län
33x xx 18 Västra Jönköpings län
34x xx 11 Västra Kronobergs län
35x xx 10 Växjö
36x xx 9 Östra Kronobergs län
37x xx 16 Mellersta och östra Blekinge län
38x xx 16 Södra Kalmar län
39x xx 10 Kalmar
41x xx 55 Göteborg
42x xx – 47x xx 226 Norra Hallands län och västra Västra Götalands län
50x xx 14 Borås
51x xx 19 Södra Västra Götalands län
52x xx – 54x xx 63 Östra Västra Götalands län
55x xx 23 Jönköping
56x xx – 57x xx 38 Norra Jönköpings län och mellersta Kalmar län
58x xx 34 Linköping
59x xx 35 Södra Östergötlands län och norra Kalmar län
60x xx 29 Norrköping
61x xx 26 Norra Östergötlands län och södra Södermanlands län
62x xx 40 Eskilstuna
62x xx 8 Gotlands län
64x xx 28 Norra Södermanlands län
65x xx 23 Karlstad
66x xx – 68x xx 38 Norra Västra Götalands län och Värmlands län
69x xx 20 Södra Örebro län
70x xx 39 Örebro
71x xx 13 Norra Örebro län
72x xx 43 Västerås
73x xx 31 Västmanlands län
74x xx 47 Mellersta och södra Uppsala län
75x xx 22 Uppsala
76x xx 6 Norra Stockholms län
77x xx 19 Södra Dalarnas län
78x xx 27 Centrala och västra Dalarnas län
79x xx 19 Norra Dalarnas län
80x xx 29 Gävle
81x xx 24 Södra Gävleborgs län och norra Uppsala län
82x xx 17 Norra Gävleborgs län
83x xx 15 Norra Jämtlands län
84x xx 4 Södra Jämtlands län och sydvästra Västernorrlands län
85x xx 13 Sundsvall
86x xx 7 Sydöstra Västernorrlands län
87x xx 6 Mellersta Västernorrlands län
88x xx 3 Nordvästra Västernorrlands län
89x xx 9 Nordöstra Västernorrlands län
90x xx 35 Umeå
91x xx 7 Södra Västerbottens län
92x xx 1 Mellersta Västerbottens län
93x xx 12 Nordöstra Västerbottens län och sydvästra Norrbottens län
94x xx 6 Södra Norrbottens län
95x xx 4 Mellersta Norrbottens län
96x xx 6 Sydöstra Norrbottens län
97x xx 20 Luleå
98x xx 8 Norra Norrbottens län
  7 Utomlands