Årsmöte 2020
(Jakob Fritzell, nyinvald i styrelsen)

Första digitala årsmötet hölls 29 november

Jakob Fritzell, Stockholm (bördig från Småland) invaldes i styrelsen.

Det första digitala årsmötet i supporterklubbens historia såg Jakob Fritzell, Stockholm (bördig från Småland) bli invald som suppleant i styrelsen.

PROTOKOLL:

Årsmöte via Microsoft Teams 2020-11-29 16:00

Agenda och Dagordning

 1. Mötets öppnande
  Ordförande Urban Blom hälsar välkomna och förklarar årsmötet för öppnat.
 2. Val av årsmötets ordförande och sekreterare
  Ordförande frågar om det förslag på till årsmötesordförande och sekreterare. Förslaget är Urban Blom som mötesordförande och Peter Ström som mötessekreterare. Årsmötet beslutade i enlighet med förslaget.
 3. Fastställande av röstlängd/närvarolista
  18 medlemmar av 23 anmälda är närvarande.
  Jakob Fritzell, Jan Nilsson, Urban Blom, Jenny Boström, Staffan Österman, Peter Ström, Mathias Bridfelt, Thomas Sjöström, Thomas Erlandsson, Sverker Otterström, Gunnar Peterson, Lars Hansson, Anders Åberg, Herman Helander, Philip Svensson, Daniel Strand, Joachim Larsson, Jonas Jonsson
 4. Fastställande av dagordning
  Ordföranden frågar om dagordningen som skickats ut innan årsmötet kan godkännas. Årsmötet beslutade att godkänna dagordningen.
 5. Beslut om årsmötets behörighet och kallelse i enlighet med stadgarna
  Ordföranden konstaterar att styrelsen har kallat till årsmöte enligt stadgarna, dvs senast fyra veckor innan årsmötet, genom hemsidan och Cardskipper. Fråga till årsmötet om godkännande av att kallelsen har skett i behörig ordning. Årsmötet beslutade att godkänna att kallelsen har skett i behörig ordning.
 6. Val av justeringsperson
  Ordföranden frågar om förslag på vem som ska väljas att justera protokollet utöver ordföranden. Anders Åberg föreslogs som justeringsperson och årsmötet beslutade i enlighet med förslaget.
 7. Styrelsens föredragande av verksamhetsberättelsen samt bokslutet
  Ordföranden föredrar styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslutet för 2019-20.
 8. Föredragning av revisionsberättelsen
  Revisor Joachim Larssons föredrog sin revisionsberättelse.
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen avseende föregående räkenskapsår
  Ordföranden frågar om årsmötet, mot bakgrund av föredragningarna av verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse, kan besluta om ansvarsfrihet för styrelsen. Årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen avseende räkenskapsåret 2019-07-01 – 2020-06-30.
 10. Styrelsens sammansättning
  a) Redogörelse av styrelsen sammansättning sedan årsmötet 2019
  Ledamöter:
  Urban Blom Ordförande,
  Thomas Erlandsson Kassör,
  Gunnar Peterson Vice Ordförande,
  Mathias Bridfelt Kommunikations- & Marknadsföring,
  Sverker Otterström Biljetter och medlemspaket,
  Peter Ström Sekreterare/IT,
  Suppleanter:
  Jenny Boström nyval 1 år,
  Fanny Scharp nyval 1 år
  b) Valberedningens presentation av förslag till omval och nyval av ledamöter och suppleanter i styrelsen efter årsmötets avslutande
  Ledamöter:
  Urban Blom – Omval som Ordförande, 2 år
  Mathias Bridfelt omval 2 år
  Gunnar Peterson omval 2 år
  Peter Ström omval 2 år
  Fanny Scharp nyval 2 år (Tidigare Suppleant)
  Thomas Erlandsson 1 år kvar
  Sverker Otterström 1 år kvar
  Suppleanter:
  Jenny Boström omval 1 år
  Jakob Fritzell nyval 1 år
 11. Val av styrelsens ordförande, övriga ledamöter och suppleanter
  Ordföranden frågar om valberedningens förslag till styrelsens sammansättning kan väljas. Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.
 12. Val av revisor och valberedning
  a) Joachim Larsson har förklarat sig villig att fortsätta uppdraget även för följande räkenskapsår.
  Ordföranden frågar om Joachim Larsson kan väljas som THSS revisor för kommande räkenskapsår. Årsmötet beslutade i enlighet med ordförandens förslag.
  b) Valberedningen har låtit informera att de står till förfogande även nästa verksamhetsår.
  Ordföranden ställer frågan om Lars Hansson, Daniel Strand och Per Ekman kan väljas till valberedning för kommande period. Årsmötet beslutade i enlighet med ordförandens förslag.
 13. Föredragning av inkomna motioner
  Inga motioner har inkommit
 14. Övriga ärenden
  Inga övriga ärenden behandlades på mötet
 15. Årsmötets avslutande
  Microsoft Teams den 29 november 2020 16:30

Några ord från nyinvalda suppleanten Jakob Fritzell:

”Mitt hjärta blev liljevitt 1981, när jag var sju år gammal och bodde i Värnamo. Intresset har gått upp och ner i perioder och sedan jag fick en fotbollstokig son har engagemanget blivit mer intensivt. 

Jag har bott i Stockholmsområdet sedan -99 och de senaste 15 åren i Gustavsberg. Där lever jag varannan-vecka-liv med mina två barn. 

När jag inte kollar på Spurs tränar jag ett pojklag i GIF på kvällar och helger och spenderar vardagarna vid ett skrivbord på Trafikverket. Jag tycker också mycket om att spela gitarr, resa och uppskattar alltid god mat och dryck med goda vänner. 

För mig handlar Tottenham om kärlek. Jag lägger inte tid eller energi på att dissa – vare sig de egna eller andra – utan fokuserar på vad klubben står för och åstadkommer. Det är roligt att få dela den kärleken med likasinnade.” 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*