Årsmöte i Jönköping 18 November

Årets Årsmöte för Tottenham Hotspur Supporters Sweden förläggs i Jönköping lördag 18 November i samband med North London Derby-TV-matchen. På Shooters, Trädgårdsgatan 4 har vi abonnerat övervåningen för alla supporterklubbmedlemmar i THSS som har möjlighet att närvara*.

*För att få närvara vid årsmötet behöver du vara aktiv medlem i supporterklubben innevarande säsong 2017 1 juli – 2018 30 juni. Du kan bli medlem i entrédörren oxå! Men vill du redan nu fixa det, så kolla hur du gör här: https://www.tottenhamhotspur.se/thss/bli-medlem/ 

Lördag 18 November. 
11:30 öppnas entrédörrarna för oss. i dörrarna står styrelsens Stig Henriksson och Peter Ström och hälsar välkomna och tar upp namn och kollar THSS-medlemskort.

12:00 årsmötet öppnas. avgående ordförande Johan Sjöström (2010-2017) går igenom agendan. styrelsens Gunnar Peterson är t.f. mötessekreterare. (Mathias Bridfelt har då scenograferat lokalen i THSS-flaggor)

12:45 ca. eventuell pratgäst. (vi återkommer om detta inom kort).

13:30 matchstart North London Derby 

OBS! Har du tankar om THSS eller förslag på bra idéer om vad vi mer kan göra för er medlemmar och Spursfans i Sverige? Skicka gärna in dina motioner till:  motioner@tottenhamhotspur.se i god tid!

ÅRSMÖTESAGENDA

1.    Val av årsmötets ordförande och sekreterare

2.    Val av en justeringsperson som tillsammans med ordförande skall justera protokollet

3.    Fastställande av dagordning

4.    Beslut om huruvida kallelse till årsmötet ägt rum i enlighet med stadgarna

5.    Styrelsens föredragning av verksamhetsberättelse och bokslut för föregående verksamhetsår

6.    Föredragning av revisionsberättelsen

7.    Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

8.    Föredragning av styrelsens sammansättning och förslag rörande nyval och omval till styrelsen

9.    Val av styrelse

10.  Val av suppleanter

11.  Val av revisor

12.  Föredragning av motioner och i förekommande fall, beslut

13.  Övriga ärenden

Plats: https://www.facebook.com/Shootersbiljard

ANMÄL ER GÄRNA HÄR: https://www.facebook.com/events/344105139357130/ 

Varmt Välkomna, hoppas ni kan komma! 
https://www.tottenhamhotspur.se/thss/styrelsen/  

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.Markerade fält måste fyllas i *

*